Ashtanga yoga

Ashtanga yoga är en dynamisk och kraftfull form av Hatha yoga, där man arbetar med kropp, andning och sinne. Dynamisk därför att rörelserna är sammanlänkade med varandra genom ”vinyasa”, ett flödande system där varje rörelse utförs synkroniserat med den kraftfulla andningen. Andningen, som kallas ”ujjayi”, avger ett väsande ljud och producerar en stark hetta i kroppen som gör att man svettas mycket. Detta sätter igång en reningsprocess som rensar kroppen från gifter och slaggprodukter. Ujjayi fungerar dessutom som objekt för koncentrationen, så att vår uppmärksamhet vänds bort från yttre ting, vilket gör yogan till en meditativ upplevelse.

Den här formen av yoga anses vara den mest fysiska och utmanande av alla yogaformer. Ashtanga passar den som tycker om att svettas och få en riktig genomkörare, men naturligtvis så blir träningen till vad man gör den. Utövaren lägger själv sin träning på den nivå som passar för stunden. I takt med att styrka och flexibilitet utvecklas så kommer man gradvis djupare i ställningarna.

Ashtanga för med sig många fördelar, både fysiska och mentala. Förutom att stärka kroppens muskulatur och göra den mer flexibel har yogan en mycket hälsosam effekt på inre organ och på nervsystemet. Utövandet gör oss mer medvetna om kroppen och våra mentala processer. Vi kan därmed få distans till våra tankar och känslor och förstå oss själva bättre. Träningen leder till att man känner sig stark och lätt i kropp och sinne. Vår inställning till oss själva och livet är också något som påverkas av Ashtanga yoga.

Historik

Ashtanga betyder Åtta steg och kommer från Yoga Sutrorna, skrivna av Patanjali för flera tusen år sedan. De åtta stegen delas upp enligt följande:

  1. Yama (moral och förhållande till omvärlden)
  2. Niyama (vår attityd mot oss själva)
  3. Asana (kroppsliga ställningar)
  4. Pranayama (andningskontroll)
  5. Pratyahara (sinneskontroll)
  6. Dharana (koncentration)
  7. Dhyana (meditation)
  8. Samadhi (fullständig lycka)

 

Ashtanga har sitt ursprung i Indien, där den nuvarande formen skapades av Sri Pattabhi Jois. Han studerade och tolkade tillsammans med sin lärare Krishnamacharya, uråldriga dokument och tagit fram det system som idag undervisas som Ashtanga yoga. Pattabhi Jois gick bort i Maj 2009, han var 94 år gammal.

Ashtanga yoga är uppbyggt av sex serier, som var och en är utformad för att arbeta med olika aspekter av kroppen. Den första och vanligaste serien syftar till att rena och avgifta kroppen. Den innehåller cirka 80 ställningar som utförs i ordningsföljd där varje rörelse förbereder för nästa. De övriga serierna är mer avancerade och kräver stor ödmjukhet och flexibilitet hos utövaren. Man går inte vidare med nästa serie förrän man behärskat serien innan. Men den första serien ger en mycket allsidig träning, så den räcker långt.

För mer information om  Shri K Pattabhi Jois (Grundare).

Ashtanga Yoga Institute